Μοιραστείτε

 

Ρωμαίους 4

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Βάμβας,  Φίλος,  Westcott-Hort (κριτικό κείμενο),  Βυζαντινό Κείμενο  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςKing James Version
1What shall we say then that Abraham our father, as pertaining to the flesh, hath found?
2For if Abraham were justified by works, he hath [whereof] to glory; but not before God.
3For what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness.
4Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt.
5But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness.
6Even as David also describeth the blessedness of the man, unto whom God imputeth righteousness without works,
7[Saying], Blessed [are] they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered.
8Blessed [is] the man to whom the Lord will not impute sin.
9[Cometh] this blessedness then upon the circumcision [only], or upon the uncircumcision also? for we say that faith was reckoned to Abraham for righteousness.
10How was it then reckoned? when he was in circumcision, or in uncircumcision? Not in circumcision, but in uncircumcision.
11And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which [he had yet] being uncircumcised: that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised; that righteousness might be imputed unto them also:
12And the father of circumcision to them who are not of the circumcision only, but who also walk in the steps of that faith of our father Abraham, which [he had] being [yet] uncircumcised.
13For the promise, that he should be the heir of the world, [was] not to Abraham, or to his seed, through the law, but through the righteousness of faith.
14For if they which are of the law [be] heirs, faith is made void, and the promise made of none effect:
15Because the law worketh wrath: for where no law is, [there is] no transgression.
16Therefore [it is] of faith, that [it might be] by grace; to the end the promise might be sure to all the seed; not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham; who is the father of us all,
17(As it is written, I have made thee a father of many nations,) before him whom he believed, [even] God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were.
18Who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations; according to that which was spoken, So shall thy seed be.
19And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about an hundred years old, neither yet the deadness of Sarah’s womb:
20 He staggered not at the promise of God through unbelief; but was strong in faith, giving glory to God;
21And being fully persuaded that, what he had promised, he was able also to perform.
22And therefore it was imputed to him for righteousness.
23Now it was not written for his sake alone, that it was imputed to him;
24But for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead;
25Who was delivered for our offences, and was raised again for our justification.Σχετικά με το Copyright: