Μοιραστείτε

 

Ψαλμοί 76

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Βάμβας,  Φίλος,  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςKing James Version
1To the chief Musician on Neginoth, A Psalm [or] Song of Asaph. In Judah [is] God known: his name [is] great in Israel.
2In Salem also is his tabernacle, and his dwelling place in Zion.
3There brake he the arrows of the bow, the shield, and the sword, and the battle. Selah.
4Thou [art] more glorious [and] excellent than the mountains of prey.
5The stouthearted are spoiled, they have slept their sleep: and none of the men of might have found their hands.
6At thy rebuke, O God of Jacob, both the chariot and horse are cast into a dead sleep.
7Thou, [even] thou, [art] to be feared: and who may stand in thy sight when once thou art angry?
8Thou didst cause judgment to be heard from heaven; the earth feared, and was still,
9When God arose to judgment, to save all the meek of the earth. Selah.
10Surely the wrath of man shall praise thee: the remainder of wrath shalt thou restrain.
11Vow, and pay unto the LORD your God: let all that be round about him bring presents unto him that ought to be feared.
12He shall cut off the spirit of princes: [he is] terrible to the kings of the earth.Σχετικά με το Copyright: