Μοιραστείτε

 

Έξοδος 10

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Εἴσελθε πρὸς τὸν Φαραώ· διότι ἐγὼ ἐσκλήρυνα τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν καρδίαν τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, διὰ νὰ δείξω τὰ σημεῖά μου ταῦτα ἐν μέσῳ αὐτῶν·
2καὶ διὰ νὰ διηγῆσαι εἰς τὰ ὦτα τοῦ υἱοῦ σου καὶ εἰς τὸν υἱὸν τοῦ υἱοῦ σου, τὰ ὅσα ἔπραξα εἰς τοὺς Αἰγυπτίους καὶ τὰ σημεῖά μου ὅσα ἔκαμα ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ νὰ γνωρίσητε ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
3Εἰσῆλθον δὲ ὁ Μωϋσῆς καὶ ὁ Ἀαρὼν πρὸς τὸν Φαραὼ καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν, Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τῶν Ἑβραίων· Ἕως πότε ἀρνεῖσαι νὰ ταπεινωθῇς ἔμπροσθέν μου; ἐξαπόστειλον τὸν λαὸν μου διὰ νὰ μὲ λατρεύσῃ·
4διότι ἐὰν δὲν θέλῃς νὰ ἐξαποστείλῃς τὸν λαὸν μου, ἰδού, αὔριον θέλω φέρει ἀκρίδα ἐπὶ τὰ ὅριά σου·
5καὶ θέλει σκεπάσει τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, ὥστε νὰ μή δύναταί τις νὰ ἴδῃ τὴν γῆν· καὶ θέλει καταφάγει τὸ ἐπίλοιπον τὸ διασωθέν, ὅσον ἀφῆκεν εἰς ἐσᾶς ἡ χάλαζα, καὶ θέλει καταφάγει πάντα τὰ δένδρα τὰ φυόμενα εἰς ἐσᾶς ἐκ τῶν ἀγρῶν·
6καὶ θέλουσι γεμισθῆ αἱ οἰκίαι σου καὶ αἱ οἰκίαι πάντων τῶν θεραπόντων σου καὶ αἱ οἰκίαι πάντων τῶν Αἰγυπτίων· τὸ ὁποῖον δὲν εἶδον οἱ πατέρες σου οὔτε οἱ πατέρες τῶν πατέρων σου, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ὑπῆρξαν ἐπὶ τῆς γῆς μέχρι τῆς σήμερον. Ἔπειτα στραφεὶς ἐξῆλθεν ἀπὸ τοῦ Φαραώ.
7Καὶ εἶπον οἱ θεράποντες τοῦ Φαραὼ πρὸς αὐτόν, Ἕως πότε οὗτος θέλει εἶσθαι πρόσκομμα εἰς ἡμᾶς; ἐξαπόστειλον τοὺς ἀνθρώπους, διὰ νὰ λατρεύσωσι Κύριον τὸν Θεὸν αὑτῶν· ἀκόμη δὲν ἐξεύρεις ὅτι ἠφανίσθη ἡ Αἴγυπτος;
8Τότε ἔφεραν πάλιν τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Ἀαρὼν πρὸς τὸν Φαραώ· καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Ὑπάγετε, λατρεύσατε τὸν Κύριον τὸν Θεὸν σας· ἀλλὰ ποῖοι καὶ ποῖοι θέλουσιν ὑπάγει;
9Καὶ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς· μετὰ τῶν νέων ἡμῶν καὶ μετὰ τῶν γερόντων ἡμῶν θέλομεν ὑπάγει, μετὰ τῶν υἱῶν ἡμῶν καὶ μετὰ τῶν θυγατέρων ἡμῶν, μετὰ τῶν προβάτων ἡμῶν καὶ μετὰ τῶν βοῶν ἡμῶν θέλομεν ὑπάγει διότι ἔχομεν ἑορτήν εἰς τὸν Κύριον.
10Ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς, Οὕτως ἄς ἦναι ὁ Κύριος μεθ᾿ ὑμῶν, καθὼς ἐγὼ θέλω σᾶς ἐξαποστείλει μετὰ τῶν τέκνων σας· ἴδετε· διότι κακὸν πρόκειται ἔμπροσθέν σας·
11οὐχὶ οὕτως, οἱ ἄνδρες ὑπάγετε τώρα, καὶ λατρεύσατε τὸν Κύριον, διότι τοῦτο ζητεῖτε. Καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς ὁ Φαραὼ ἀπ᾿ ἔμπροσθεν αὐτοῦ.
12Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου διὰ τὴν ἀκρίδα, διὰ νὰ ἀναβῇ ἐπὶ τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου καὶ νὰ καταφάγῃ πάντα τὸν χόρτον τῆς γῆς, πᾶν ὅ, τι ἡ χάλαζα ἀφῆκε.
13Καὶ ἐξέτεινεν ὁ Μωϋσῆς τὴν ῥάβδον αὑτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου, καὶ ὁ Κύριος ἐπέφερεν ἐπὶ τὴν γῆν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ ὅλην τὴν νύκτα ἀνατολικὸν ἄνεμον· καὶ τὸ πρωΐ ὁ ἄνεμος ὁ ἀνατολικὸς ἔφερε τὴν ἀκρίδα.
14Καὶ ἀνέβη ἡ ἀκρὶς ἐφ᾿ ὅλην τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ πάντα τὰ ὅρια τῆς Αἰγύπτου, πολλή σφόδρα· πρότερον αὐτῆς δὲν ὑπῆρξε τοιαύτη ἀκρίς, οὐδὲ θέλει ὑπάρξει τοιαύτη μετ᾿ αὐτήν·
15καὶ ἐκάλυψε τὸ πρόσωπον ὅλης τῆς γῆς καὶ ἐσκοτίσθη ἡ γῆ· καὶ κατέφαγε πάντα τὸν χόρτον τῆς γῆς καὶ πάντας τοὺς καρποὺς τῶν δένδρων, ὅσους ἡ χάλαζα ἀφῆκε, καὶ δὲν ἔμεινεν οὐδὲν χλωρὸν οὔτε εἰς τὰ δένδρα οὔτε εἰς τὰ χόρτα τοῦ ἀγροῦ καθ᾿ ὅλην τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου.
16Τότε ἔσπευσεν ὁ Φαραὼ νὰ καλέσῃ τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Ἀαρὼν καὶ εἶπεν, Ἡμάρτησα εἰς Κύριον τὸν Θεὸν σας καὶ εἰς ἐσᾶς·
17πλήν τώρα συγχωρήσατέ μοι, παρακαλῶ, τὸ ἁμάρτημά μου, μόνον ταύτην τὴν φοράν, καὶ δεήθητε Κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑμῶν διὰ νὰ σηκώσῃ ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸν θάνατον τοῦτον μόνον.
18Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Μωϋσῆς ἀπὸ τοῦ Φαραὼ καὶ ἐδεήθη τοῦ Κυρίου.
19Καὶ μετέφερεν ὁ Κύριος σφοδρότατον δυτικὸν ἄνεμον, ὅστις ἐσήκωσε τὴν ἀκρίδα καὶ ἔρριψεν αὐτήν εἰς τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν· δὲν ἔμεινεν οὐδεμία ἀκρὶς ἐπὶ πάντα τὰ ὅρια τῆς Αἰγύπτου.
20Πλήν ὁ Κύριος ἐσκλήρυνε τὴν καρδίαν τοῦ Φαραώ, καὶ δὲν ἐξαπέστειλε τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.
21Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου πρὸς τὸν οὐρανὸν καὶ θέλει γείνει σκότος ἐπὶ τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου καὶ σκότος ψηλαφητόν.
22Καὶ ἐξέτεινεν ὁ Μωϋσῆς τὴν χεῖρα αὑτοῦ πρὸς τὸν οὐρανόν, καὶ ἔγεινε σκότος πυκνὸν ἐφ᾿ ὅλην τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου τρεῖς ἡμέρας.
23Δὲν ἔβλεπεν ὁ εἷς τὸν ἄλλον· οὐδὲ ἐσηκώθη τις ἀπὸ τοῦ τόπου αὑτοῦ τρεῖς ἡμέρας· εἰς πάντας δὲ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ ἦτο φῶς ἐν ταῖς κατοικίαις αὐτῶν.
24Τότε ἐκάλεσεν ὁ Φαραὼ τὸν Μωϋσῆν καὶ εἶπεν, Ὑπάγετε, λατρεύσατε τὸν Κύριον· μόνον τὰ πρόβατά σας καὶ οἱ βόες σας ἄς μείνωσι καὶ τὰ τέκνα σας ἄς ἔλθωσι μεθ᾿ ὑμῶν.
25Καὶ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς, Ἀλλὰ καὶ θυσίας καὶ ὁλοκαυτώματα πρέπει σὺ νὰ μᾶς δώσῃς, διὰ νὰ θυσιάσωμεν εἰς Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν·
26τὰ κτήνη ἡμῶν ὁμοίως θέλουσιν ὑπάγει μεθ᾿ ἡμῶν· δὲν θέλει μείνει ὀπίσω οὐδὲ ὀνύχιον· διότι ἐκ τούτων πρέπει νὰ λάβωμεν, διὰ νὰ λατρεύσωμεν Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν· καὶ ἡμεῖς δὲν ἐξεύρομεν μὲ τί ἔχομεν νὰ λατρεύσωμεν τὸν Κύριον, ἑωσοῦ νὰ φθάσωμεν ἐκεῖ.
27Ἀλλ᾿ ὁ Κύριος ἐσκλήρυνε τὴν καρδίαν τοῦ Φαραώ, καὶ δὲν ἠθέλησε νὰ ἐξαποστείλῃ αὐτούς.
28Καὶ εἶπεν ὁ Φαραὼ πρὸς αὐτόν, Φύγε ἀπ᾿ ἐμοῦ· πρόσεχε εἰς σεαυτόν, νὰ μή ἴδῃς πλέον τὸ πρόσωπόν μου· διότι εἰς ὁποίαν ἡμέραν ἴδῃς τὸ πρόσωπόν μου, θέλεις ἀποθάνει.
29Καὶ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς, Καθὼς εἶπας, δὲν θέλω ἰδεῖ πλέον τὸ πρόσωπόν σου.Σχετικά με το Copyright: